Confirm Payment

วิธีกรอกข้อมูล ยืนยันการโอนเงิน

เฉพาะผู้ที่สั่งซื้อ และโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น หากชำระเงินผ่าน PayPal ไม่ต้องยืนยันใดๆ

1. ชื่อ ผู้สั่งซื้อ
2. เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมลก็ได้
3. รายการสั่งซื้อ = หมายเลขคำสั่งซื้อ Order ID (ดูได้จากในอีเมล)
4. ยอดโอน
5. ระบุธนาคารที่โอน
6. วัน-เวลาโอนเงิน
7. แนบหลักฐาน สลิปธนาคาร หรือแคปหน้าจอ หรือไฟล์สลิปจากแอพ

* อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้า ทำการ “ยืนยันการโอนเงิน” เรียบร้อย จะยังไม่มีอีเมลไปถึงท่าน
และเมื่อร้านค้าประชาไทตรวจสอบข้อมูลแล้ว จึงจะส่งอีเมลกลับและดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป *

หมายเหตุ: ร้านค้าประชาไท ตัดยอดคำสั่งซื้อ เวลา 18.00 น. ทุกวัน (อ้างอิงตามเวลา ยืนยันการโอนเงิน)

[seed_confirm]