ยืนยันการโอนเงิน

หลังจากดำเนินการชำระเงินตามที่ระบุ (ยกเว้นชำระผ่าน PayPal) กรุณาส่งข้อความยืนยันการชำระเงิน ถึงร้านค้าประชาไท Prachatai Store ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ดังนี้…

โดยกรอกข้อมูลการชำระเงิน ชื่อธนาคาร จำนวนเงิน วัน-เวลาโอนเงิน และแนบไฟล์สลิปหลักฐานเข้ามาในระบบ ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

หรือผ่านช่องทาง social media ต่อไปนี้…

รายละเอียด

  • ชื่อผู้ซื้อ
  • หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)
  • รายละเอียดสินค้า
  • ช่องทางชำระเงิน
  • วันที่-เวลา
  • จำนวนเงิน

หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทีมงานจะรีบดำเนินการตอบกลับ และตรวจสอบข้อมูล พร้อมจัดส่งสินค้าต่อไป

.