หนังสือ “ก้าวข้ามความกลัว” (Thailand’s Fearlessness: Free Akong)

฿142.00

หนังสือ “ก้าวข้ามความกลัว” (Thailand’s Fearlessness: Free Akong)

รวบรวมภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand’s Fearlessness: Free Akong และมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาการใช้ การตีความ และตัวบทกฎหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เขียนโดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ และเดวิด สเตร็คฟัส และคำนิยมโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ ธงชัย วินิจจะกูล

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

หมายเหตุ ราคาสินค้าได้รวมค่าส่งแบบลงทะเบียน 30 บาท