หนังสือ “นบีไม่กินหมาก “

฿150.00

หนังสือ “นบีไม่กินหมาก ”

โดย อนุสรณ์ อุณโณ

หนังสือที่จะทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตและความคิดของชาวมลายูมุสลิมในไทย

 

รายละเอียดหนังสือ

ISBN 978-616-92457-2-8 ปกอ่อน จำนวน 93 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

งานเขียนของอนุสรณ์ อุณโณ เรื่อง “นบีไม่กินหมาก” นี้นับเป็นงานเด่นอีกชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เป็นถึงเสน่ห์ของานเขียนทางมานุษยวิทยาในการพยายามทำความเข้าใจวิถีชาวบ้านที่ตนศึกษาแล้วสรุปแนวคิดรวบยอดจากปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันของชาวมลายูมุสลิมโดยโยงให้เห็นถึงพลวัตของชุมชนมุสลิมที่ไม่เคยหยุดนิ่งและแข็งกระด้างตามความรับรู้ของคนทั่วไป

สุชาติ เศรษฐมาลินี