หนังสือ “นัยนามแห่งอิสลาม”

฿200.00

หนังสือ “นัยนามแห่งอิสลาม”

โดย สุชาติ เศรษฐมาลินี

บทสำรวจคำสอนอิสลามว่าด้วย สันติภาพ ความรุนแรง ครอบครัวและสตรี

 

รายละเอียดหนังสือ

ISBN 978-616-92457-3-5 ปกอ่อน จำนวน 232 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบัน สังคมมุสลิมหันมาให้ความสำคัญกับนิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮ์) กันมาก มีการพูดกันถึงเรื่องฮาลาล (อนุญาต) และฮารอม (สิ่งที่ห้าม) หลายคนเข้าใจว่าองค์ความรู้อิสลามคือ “ความรู้ศักดิ์สิทธิ์”ที่ต้องให้นักการศาสนาเท่านั้นเป็นผู้ชี้แนะและตัดสินชี้ขาด ข้าพเจ้าเห็นว่าเราอาจเจอปัญหาเรื่องอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของนักการศาสนาเช่นเมื่อเราพูดถึงฟิกฮ์ ทัศนะของนักวิชาการศาสนาที่เป็นมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือไม่? สังคมมุสลิมและคนทั่วไปสามารถตั้งคำถามต่อทัศนะในการตีความและตัดสินเรื่องต่างๆ ของนักวิชาการศาสนาได้หรือไม่ โดยเฉพาะต่อประเด็นร่วมสมัย ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในอดีตมาก่อน