หนังสือ รัฐฉาน พิชัยยุทธ์ทางการเมืองการทหาร (ดุลยภาค ปรีชารัชช)

฿180.00

สําหรับสังคมไทย ยังมิเคยปรากฏงานตีพิมพ์ใดๆ ที่แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ “รัฐฉาน” ซึ่งพอจะสรุปภาพพัฒนาการความขัดแย้งทางการยุทธ์ตั้งแต่ยุคจารีตจนถึงยุคปัจจุบันได้อย่างแจ่มชัดภายใต้กรอบโครงงานประพันธ์ ที่กระชับเข้าใจง่ายพร้อมสามารถกระตุ้นให้นักอ่านไทยหันมารู้จักกับตัวตนรัฐฉานโดยมิต้องพะวักพะวงฉงนไปกับชื่อตัวละครหรือแก่นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก (โดยเฉพาะสําหรับกลุ่มผู้อ่านที่ยังมิคุ้นเคยกับสถานการณ์ความขัดแย้งในพม่า)

ฉะนั้น พิชัยยุทธ์ฉบับนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว พร้อมหนุนเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจกับพลวัตและโลกยุทธศาสตร์รัฐฉานกันมากขึ้น

หนังสือรัฐฉาน พิชัยยุทธ์ทางการเมืองการทหาร
โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช

ราคา 180 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

หนังสือรัฐฉาน พิชัยยุทธ์ทางการเมืองการทหาร

โดย ดุลยภาค ปรีชารัชช

ราคา 180 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)