เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบาน There’s Always Spring

฿300.00

การชุมนุมของคนรุ่นใหม่อาจเปรียบเทียบกับดอกไม้ที่ตามธรรมชาติเมื่อถึงฤดูกาลก็จะผลิบานเจิดจรัสงดงาม

หลังผลิบานแล้วก็อาจต้องเจอกับแดดแรง เมฆหมอกและห่าฝนจนร่วงโรยตามกาลเวลา

แต่เมื่อเวลาวนมาถึงก็จะกลับมาผลิบานอีกครั้ง ตราบที่วงจรอำนาจอันไม่ชอบธรรมยังไม่สิ้นสุดลง
.
ส่วนภารกิจติดตามสังเกตการณ์ บันทึกข้อมูล เหตุการณ์ ถ่ายภาพ และถ่ายทอดเรื่องราวก็ยังไม่มีวันจบสิ้น

คำอธิบาย

เมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบาน There’s Always Spring
โดย: iLaw และคณะ
จำนวน: 180 หน้า
ราคา: 300 บาท
ISBN 978-616-594-339-0

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.3 กก.