หนังสือ “รัฐกับศาสนา: ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ”

฿250.00

รายละเอียดหนังสือ
ISNB 978-974-315-969-5   (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขาดรูปเล่ม         : 143 x 211 x 13 มม.
เนื้อในพิมพ์        : ขาวดำ

บางส่วนของคำนิยม

“พุทธศาสนาไทยมักแสดงออกบทบาททางศีลธรรมอย่างผิดที่ผิดทางเสมอๆ เพราะในเชิงโครงสร้างสถาบันพุทธศาสนามักเอาตัวเองไปผูกติดอยู่กับสถานะและอำนาจอันลบหลู่ดูหมิ่นมิได้ของสถาบันชาติและสถาบันกษัตริย์ ที่นับวันก็ยิ่งออกห่างจากประชาชน ทำให้พุทธศาสนาไทยไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน และไม่สัมพันธ์กับโลกปัจจุบันด้วย…”

วิจักขณ์ พานิช

 

มีสินค้าอยู่ 314

คำอธิบาย

หนังสือ “รัฐกับศาสนา: ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพ”

ผู้เขียน   สุรพศ ทวีศักดิ์

เป็นหนังสือรวมบทความ ว่าด้วยปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพุทธศาสนาไทย ที่ส่งผลให้รัฐใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจครอบงำ และสถาบันศาสนาใช้รัฐเป็นเครื่องมือในการเอาอำนาจสาธารณะ (กฎหมาย) และภาษีประชาชนมาปกป้องและสนับสนุนการเผยแพร่ความเชื่อเฉพาะของกลุ่มทางศาสนา ตั้งคำถาม วิพากษ์ ชวนคิดในประเด็นปัญหาความสัมพันธ์ในเชิงขัดแย้งและสนับสนุนกันระหว่างศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพของปัจเจกบุคคลและสังคม รวมทั้งเสนอแนวคิดรัฐโลกวิสัยและการแยกศาสนาจากรัฐที่ไปด้วยกันได้กับเสรีประชาธิปไตยเป็นทางออกของปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.2 กก.