โปรโมชั่นวันที่ 6 เดือน 6 เดือนแห่งการปฏิวัติสยาม ประชาไทลด 10% ทุกรายการสินค้า เพื่อก้าวเข้าสู่ 89 ปีประชาธิปไตย